Lesní třída

Je místo, kde se většina času s dětmi odehrává pod stromy. Vzniká tak úžasný prostor pro dětský svět a s tím spojené radosti z objevování, získávání zkušeností a dovedností, podnětů k přemýšlení a to vše při volném a svobodném pohybu dětí.

Pro vlídné prostředí, které otevírá příležitost utvářet přátelství, je nenahraditelné vzájemné naslouchání, respekt a důvěra, stejně jako dostatek času na zvídavé dětské otázky a na hledání odpovědí.

V dopoledních programech se učíme poznávat přírodu, svět kolem nás a během celého dne provázíme děti v jejich svobodné hře.

V zázemí chatky, která se nachází na pozemku rozlehlé zahrady, vzniká čas na odpočívání a vstřebávání všeho, co nám dny přináší. Ve chvílích méně příznivého počasí zde rozvíjíme tvořivost, představivost a fantazii prostřednictvím výtvarných i hudebních činností.