V naší mateřské školičce a jesličkách poskytujeme individuální respektující výuku vedenou profesionálními průvodci s mnohaletou praxí a důrazem na laskavý přístup k rozvoji talentů každého jednotlivce. Výukové prostory dětské skupiny Unicorn School se nachází v rodinné vile přímo u Klánovického lesa, disponují vlastním dětským hřištěm a zahradou, poskytují harmonický bezpečný rámec pro výuku s prvky výuky montessori inspirované myšlenkou lesních školek fungující na principu individuální péče s více než 15 letou tradicí. Plníme Standardy kvality MPSV, jsme členy Asociace dětských skupin a dětem poskytujeme stravu v BIO kvalitě.


"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Jan Amos Komenský

Proč právě k nám?

"Jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost, vysoká kvalita a bezpečnost výuky je u nás Mateřské školce Unicorn School na prvním místě. Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi, vyučujeme v malých skupinkách. Zázemí školky se nachází v krásné prostorné rodinné vile v těsné blízkosti Klánovického lesa."

zakladatelka a ředitelka školky Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA.


Individuální přístup

V Unicorn School dáváme důraz na individuální přístup ke každému žákovi, uvědomujeme si, že každý člověk se rodí jako jedinečná bytost se svými talenty, které je třeba rozvíjet a podporovat. 

Pozitivní motivace

U nás ve školce věříme, že empatie, vřelost, vstřícný a pokorný přístup na straně učitele vytváří klidné prostředí, do kterého děti rádi chodí a které prospívá k vytvoření vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli, rodiči... 

Bezpečí

Uvědomujeme si, že nám do školky svěřujete nejcennější poklady svého života. K bezpečí našich žáčků přistupujeme jako vědomý zahradník, který každodenní laskavou péčí podporuje růst poupátek na své zahradě. 

Pobyt v přírodě

Souzníme s myšlenkou lesních školek a klademe velký důraz na pobyt našich dětí venku v přírodě. Často v mateřské školce využíváme možnosti her na zahradě, v parku či pořádáme výlety do lesa. 

Prvky Montessori

Při výuce v Unicorn School pracujeme s principy dle metody Montessori, využíváme heren vybavených pomůckami a hračkami pro tuto metodu. 

Zdravé stravování BIO

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, vhodné prostředí jak v interiéru školky, tak v přírodě, dbáme u nás na zdravé stravování v BIO kvalitě,