Pedagogický tým

Do našeho týmu pečlivě vybíráme průvodce, kteří jsou jak odborníky ve svém oboru (pedagogika, umělecké obory, jazykověda, tělovýchova...), tak mají mnohaleté zkušenosti s výukou dětí. Přijímáme empatické, laskavé a klidné lektory, kteří umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Zásadní je pro nás pozitivní, pokorný a vřelý přístup s důrazem na individuální rozvoj osobností jednotlivých žáků.  

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Jan Amos Komenský

Ing. arch. Nina Hrdinová, Ph.D., MSc., DBA.

Ředitelka, držitelka medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost, pedagožka předškolní pedagogiky.

Absolventa kvalifikačního studia pro ředitele škol. Logopedická asistentka.

Daniela Pechová

Asistentka ředitelky. Lektorka, profesionální chůva. Asistentka pedagoga.

Ing. arch. Markéta Římská

Lektorka, profesionální chůva.

Veronika Venzarová, Dis.

Lektorka, profesionální chůva.

Lucie Hálová

Předškolní a mimoškolní pedagožka.

Bc. Juylia Khachatryan

Předškolní pedagog, lektorka angličtiny.


Mgr. Kateřina Onderišinová

Pedagožka, lektorka angličtiny a francouzštiny. Profesionální chůva.

Markéta Pelclová

Lektorka, profesionální chůva.

MgA. Radek Mrština

Předškolní pedagog, lektor.

Kateřina Hálová

Lektorka, profesionální chůva.