Otázky a odpovědi

Kdy se můžeme do dětské skupiny přihlásit?

Děti přijímáme kdykoli v průběhu roku, pokud máme volnou kapacitu. Pokud máte o rezervaci místa zájem, ozvěte se nám prosím formou Předběžného přihláškového formuláře a my se Vám obratem ozveme s nabídkou termínu individuální prohlídky školky.

Obvykle v dubnu pořádáme den otevřených dveří pro nové děti a rodiče. Setkáte se zde s našim týmem. Připravíme pro děti ukázku školkových aktivit. Rodiče mají možnost účastnit se diskuse s vedením školy a klást dotazy.

Jak se můžeme přihlásit?

Doporučujeme včasnou rezervaci místa, ideálně formou vyplněním Přihláškového formuláře. Na základě přihlášky se Vám ozveme s nabídkou termínu první individuální konzultace k nástupu do skupiny.

Co k zápisu potřebujeme?

  • přijímáme pouze děti, které mají Potvrzení od pediatra k nástupu do předškolního zařízení (povinná očkování).
  • Potvrzení o zapojení na trh práce jednoho z rodičů

Veškeré formuláře a smlouvu Vám zašleme po úvodním osobním setkání ve školce.

Jak probíhá adaptace?

S rodiči domluvíme tzv. individuální adaptační plán, který bude nastavený na míru Vašemu dítěti tak, aby pro něj i pro Vás bylo adaptační období co nejoptimálnější. Obvykle volíme formou tzv. postupné adaptace dle berlínského modelu, kdy rodiče doprovází své dítě do školičky formou otevřené herny a postupně společně hledáme nejkomfortnější dobu pobytu dítěte ve školce bez rodiče, kterou postupně prodlužujeme. V adaptačním období jsme v úzkém intenzivním kontaktu s rodičem a obvykle se děti adaptují v řádu dní či pár týdnů. Pokud se chystáte do školičky poprvé, můžete část inspirace načerpat zde - Adaptační plán.

Kolik je učitelek / chův na třídě?

Naše školička funguje na principu tzv. malé dětské skupiny, tj. ve třídě je maximálně 6 dětí na jednu kvalifikovanou osobu (Chůva s kvalifikací, Předškolní pedagožka). Počty pečujících osob upravujeme tak, aby prostředí pro děti bylo bezpečné a měly dostatečnou péči. Obvykle dopoledne máme 3 dospělé na třídě. Pokud probíhá adaptace nového žáka, tak tento žák má po celou dobu adaptačního období "chůvu pro sebe", která sleduje jeho potřeby a je v intenzivním kontaktu s rodiči.

Jaký je denní program dětí?

Pro děti máme denně připravený pravidelný režim, ve kterém se střídají různé činnosti s pobytem na zahrádce. Provoz školičky začíná v 7:30.

(Časy jsou orientační, přizpůsobujeme je potřebám dětí a počasí.)

7:45 – 9:00 Příchod dětí, volná hra, práce s montessori pomůckami

9:00 – 10:00 Uvítací kruh, řízená činnost, svačina.

10:00 – 11:30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:15 Oběd

12:30 Vyzvedávání po dopoledním programu

12:30 – 14:30 Odpočinek dle individuálních potřeb dětí, svačina, montessori aktivity

14:30 – 16:00 Vyzvedávání dětí po celodenním programu.

Jak probíhá odpolední spinkání?

Dopolední program prožitý ve školce je pro děti náročný a často se stává, že ve školce spí i děti, které doma běžně nespí. Pokud dítě dlouhodobě nespí, je na doporučení učitele s Vaším souhlasem přesunuto do tzv. odpočívací třídy. Zde děti odpočívají na postýlkách. Poté mají společnou předškoláckou aktivitu a volnou hru. Odpočívací třídy jsou určené primárně pro nejstarší děti ve školce – předškoláky.

Jsou děti do tříd rozděleny dle věku?

V naší školičce se nám nejvíce osvědčilo, že děti věkem bližší chodí do třídy společně. Třídy máme dělené dle věku děti do 2 let, děti do 4 let, děti do 6 let. Rozřadění do tříd probíhá na základě konzultace s rodiči a hlavními pedagožkami tak, aby děti byly právě v té skupince, která nejvíce vyhovuje jejich fázi vývoje, jejich individuálním potřebám, či fázi adaptace. Některé děti se cítí lépe ve starším kolektivu a zas naopak, některým dětem, zvláště na začátku adaptace více vyhovuje režim školičky mladších dětí.

Co musí dítě umět, abyste ho přijali?

V naší dětské skupině přijímáme děti od 1 roku, tedy děti přijímáme v přesně takové fázi, jaké zrovna jsou (plínky, nechodící, kojené, sunárek) a postupně, jak děti rostou, napomáháme rodičům v dalších fázích (odplenkování, příprava na základní školu atd...). Tedy nemáme žádné požadavky pro zápis do skupiny, konkrétní plán péče obvykle vzejde z individuální konzultace mezi Vámi a hlavní paní učitelkou.

Jak probíhá výuka angličtiny?

V našich třídách probíhá výuka angličtiny nenásilnou formou, kdy obvykle je téma předneseno v angličtině a posléze zopakováno v češtině, či je angličtina všudypřítomná v průběhu celého dne tak, že děti slovíčka a věty přirozeně absorbují do svého vyjadřování. Část našich žáků mluví jen anglicky, nicméně většina jsou česky mluvící děti, pro které je angličtina druhým jazykem ke své mateřštině. Bilingvní prostředí zajišťuje nenásilné a přirozené učení jazyka během tříleté docházky. Čím dříve děti s druhým (případně třetím až čtvrtým) jazykem začínají, tím snadněji si ho osvojují. Rozvíjí se jazykové centrum v mozku jako při učení se mateřského jazyka. Není to tedy srovnatelné s učením v pozdějších letech ve škole.

Jak máte zajištěno stravování?

V naší školce není nikdy hlad! :) Během péče o Vaše děti se snažíme vybudovat pozitivní vztah k jídlu a budovat kvalitní stravovací návyky. Jídelníček školky naleznete zde.

V průběhu dne jsou podávány svačinky v bio kvalitě Bionea  (jedna před obědem a jedna až dvě po obědě), k dispozici na výběr několik nápojů (pitnou vodu pijeme upravenou precizním několikastupňovým filtračním zařízením). K obědu je podávána polévka a hlavní chod, dodavatel jídla se specializuje na vaření z denně čerstvých surovin od českých dodavatelů a bez konzervantů a polotovarů. Dodavatel (Bionea) splňuje nejpřísnější hygienické předpisy ISO 9001 a HACCP (hledisko hygienických a výživových norem, které jsou kladeny na zařízení stravující děti MŠ a dětských skupin).

Umožňujeme výběr vegetariánského, bezlepkového a bezlaktózového stravování. V případě veganství či speciálnější diety umožňujeme domácí stravu, kterou ohřejeme a servírujeme po dohodě s rodiči.

Správné stravovací návyky a optimální pitný režim mohou pozitivně ovlivnit nejen aktuální zdravotní stav, ale stávající se i důležitou dovedností pro naši další životní cestu, proto se snažíme k této otázce přistupovat s velkou empatií. K jídlu nenutíme a ani nemusíme, děti jsou "vyběhané" z venku, až jim chutná samo od sebe.

Výuka probíhá ve věkově oddělených třídách?

Ano, děti si řadíme to tříd podle věku, individuální pokročilosti a potřeb, na základě konzultace s rodiči. V nabídce máme i třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka či lesní pedagogiky. Přehled aktuálně otevřených tříd najdete zde.

Jak připravujete děti na základní školu?

Příprava na školu probíhá postupně během celé předškolní docházky v závislosti na věku dítěte. Intenzivní příprava probíhá v posledním roce předškolní docházky dvakrát týdně ráno od 8:00 do 8:30 a v tzv. odpočívacích třídách po obědě. Dětem, u kterých je předpoklad školního neúspěchu, nabízíme odpolední edukativně-stimulační skupiny. Jedná se o osvědčený systém úkolů z pedagogicko-psychologické poradny. O pokrocích dítěte Vás průběžně informujeme na třídních schůzkách a individuálních konzultacích. V případě potřeby jsou dětem nabídnuty individuální logopedické konzultace.

Jak máte zajištěnou bezpečnost školky?

Provoz školky se řídí přísnými interními bezpečnostními pravidly, jsme si vědomi, že nám na část dne svěřujete nejcennější poklad, který máte.

Vy, jako zákonní zástupci, se setkáte s těmito prvky bezpečnostního systému:

  • vstup na čipové zámky (2 čipy pro 1 žáka, vydávané na občanský průkaz)
  • vstup do šaten pouze pro zákonné zástupce
  • přísný zákaz vstupu doprovodu do místností určených dětem
  • elektronické a kamerové zabezpečení objektu
  • online rezervační systém s osobním heslem

Případně jsme otevřeni řešit bezpečí Vašich dětí individuálně na základě osobní domluvy.

Ve školce máte bazén, jak řešíte bezpečnost?

Bazén je během otevírací školky zamčený a nikdo do místnosti nemá přístup. V blízké budoucnosti plánujeme otevření kroužků lekcí plavání, které budou fungovat po otevírací době školičky a na principu, kde rodiče doprovází své dítě. O otevření kroužků se rodiče dozví v dostatečném předstihu.