DOCHÁZKA - JESLIČKY (děti do 3 let) a ŠKOLKA (děti nad 3 roky) - ceny jsou uvedeny za měsíc docházky. Přednost u zápisu mají děti s celotýdenní docházkou.

5 dní v týdnu (jesličky)

pondělí - pátek, 7:30 - 13:30

4 720 Kč / měsíc 

3 dny v týdnu (jesličky)

pondělí - středa, 7:30 - 13:30

4 500 Kč / měsíc

5 dní v týdnu (školka)

pondělí - pátek, 7:30 - 13:30

5 760 Kč / měsíc

Odpolední klub (kroužky)

pondělí - pátek, 13:00 - 16:00

5 500 Kč / měsíc

Stravné Ekolandia

přesnídávka / oběd / svačina

50 Kč / 100 Kč / 50 Kč /den docházky