Adaptační plán aneb první dny

Nástup do školky je krásný důležitý krůček nejen pro dítě samotné, ale pro celou rodinu. Vstupujete společně do další etapy a věřte, že Vás čeká mnoho radosti s ní spojené. Budeme Vám v tomto "transformačním období" na blízku a oporou, s vědomím oboustranné důvěry mezi Vámi a školkou.

Děti často zrcadlí naše vlastní pocity, tedy těšte se společně s dítětem na vše, co je s nástupem do školičky spojené - nový kolektiv, noví kamarádi, zábava a mnoho nových dalších aktivit. Pro první dny je dobré počítat s větší časovou rezervou - přivstaňte si, připravte si všechny potřebné věci a v pohodové pozitivní náladě dorazte k nám do školky.

První den ve školce je hlavně velkým úkolem pro rodiče, často se stává, že rodiče snáší nový pocit "odloučení" od dítěte hůře než dítě samotné.

Vzájemnou důvěru vytvoříme postupně, naši průvodci, učitelé, jsou profesionálové, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den, to nedopustíme. Po Vašem odchodu průvodkyně dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou či aktivitami s dalšími kamarády, přirozenou formou odpoutají pozornost od stýskání.

Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik minut, dní, u jiného dítěte několik týdnů, ale i adaptace trvající několik měsíců je v pořádku. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky. Buďte proto trpěliví, klidní a důslední. 

Pokud byste měli zájem si na školičku zvykat předem, zvažte účast na Adaptačních herničkách.

Společně vše krásně zvládneme, v průběhu adaptačních dní Vás budeme informovat, jak se Vaše dítě má, co děláme společně za aktivity, pošleme Vám i fotky pro potěšení.

První týden je nejvíce nový, zvykáte si Vy, Vaše dítě i my. Všem patří obrovská pochvala, jak toto krásné období zvládáme, jak vytváříme pozitivní klidný a bezpečný prostor pro další vývoj Vašeho potomka.Adaptační plán -harmonogram

První týden - školička bude fungovat od 9:00 do 10:00 jako "herní koutek" s rodiči. Rodič bude spolu se svým dítětem v prostorách školičky. Paní učitelky a chůvy budou pozorovatelkami, budou sledovat, jak se dítě projevuje, co ho baví, jak je pokročilé, způsob jeho komunikace. Nenásilnou formou dojde k seznámením s prostředím, dětmi navzájem, pedagogy a rodiči. Za děti v přítomnosti rodičů zodpovídají zákonní zástupci, paní učitelky a chůvy jsou pozorovatelkami. V této fázi je dítě vázané na doprovázející osobu, své žádosti a potřeby směřuje na rodiče a pokud se Vám bude zdát, že se neváže na paní učitelku, je to zcela správně - Vy jste pro něj v tuto chvíli nejdůležitější osoba. Prosíme, v 10:00 opusťte hernu a přes šatničku i prostory školky. Pro již adaptované děti bez doprovodu rodičů pokračuje standardní režim školky.


Druhý týden - děti chodí denně do školky, vždy na 1 hodinu, společně s rodičem v předem domluvený čas (9:00 - 10:00 - herna nebo 10:00 - 11:00 - zahrádka). Děti budou v herně s paní učitelkou / chůvami a rodič bude zkoušet "odcházet" z prostoru herny na 5 - 10 minut (do šatny, na vycházku na zahradu, mimo prostor školky). V případě, že se dítěti začne stýskat, rodiče zavoláme zpět. Děti, které zvládnout pobyt ve školičce na delší dobu (hodina a více), postupně přeřadíme mezi kmenovou třídu adaptovaných dětí.


Od druhého týdne - tyto dny jsou znamení ukončování pobytu rodičů ve školce. Díky předchozímu adaptačnímu období je již známá komfortní délka pobytu dítěte ve skupině a tuto dobu bude vždy dítě ve skupině s tím, že se budeme snažit po malých krůčcích délku pobytu "natahovat". Vše bude probíhat na základě individuální domluvy mezi rodiči a paní učitelkou, rodiče v tuto fázi již do prostoru herny nechodí.

Vysílejte do školky "citově odolnějšího rodiče" .))), někdy napomůže, že dítě předá tatínek, který pospíchá do práce, než empaticky jednající maminka.

V zájmu bezpečnosti dětí a bezproblémového provozu je od třetího týdne je přísný zákaz vstupu rodičů do prostoru školky (hygienické, bezpečností důvody, zdárný průběh adaptace), vyjma šatny, ve které probíhá předávání dětí.

Pokud některé děti potřebují delší fázi pobytu s rodiči, jsou připravené pravidelné termíny odpoledních Adaptačních heren, kde je umožněný přístup celé rodině mimo provozní dobu školky.Tipy pro rodiče, jak podpořit hladký průběh adaptace:


Mějte prosím na paměti - celý proces adaptace je takovým "transformačním procesem" pro Vaše dítě, pro Vás, pro Vaši rodinu - cílem tohoto procesu je další krok v osamostatňování Vašeho dítěte a budování jeho vlastní identity a integrity. Vy jako rodiče máte obrovskou moc tento proces kladně podpořit a být pro své dítě velkou oporou. V podstatě celé adaptační období je hodně o rodičích, udělat "onen krok", kde si školička získá Vaši důvěru a Vy tento klid a důvěru přenesete na své dítě, kterého pak ve školičce čeká plno kamarádů, dobrodružství a milé paní učitelky, se kterými si vytvoří hezkou vazbu a společně všichni budeme trávit příjemný naplňující čas.


  • Před přihlášením: 

Domluvte si termín a přijďte s dítětem do školky předem, seznamte se s prostředím, s personálem.

Všechny otázky vyřešte ještě před nástupem - ptejte se na všechno, co Vás zajímá, žádný dotaz není hloupý.

Každé dítě je individualita. Seznamte personál se specifiky jeho povahy, ulehčíte mu tak nástup (např. nemá rád fyzický dotek, nereaguje na utěšování, potřebuje pochovat, uklidní ho dudlík, velkou potřebu vykoná pouze do plínky apod.)

PŘEDEM DŮRAZNĚ UPOZORNĚTE NA VŠECHNY MOŽNÉ ALERGIE A MOŽNÉ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE VAŠEHO DÍTĚTE!!!


  • Před nástupem do školky:

 Zaveďte si rituály. Každý den vstávejte přibližně ve stejnou dobu, jezděte pokud možno stejnou cestou.

Všechny věci dítku podepište.

Dejte mu hlavně v prvních dnech do školky oblíbeného plyšáčka pro uklidnění. Vyvarujte se ale jiných hraček, dítě se pak soustředí na hlídání svých hraček před ostatními dětmi, je to pro něj zbytečný stres.


  • Po nástupu do školky

Zaveďte si rituál loučení - zazvoňte do školky, pozdravte v šatně, pomoc se svlékáním, objetí a pryč, zbytečně loučení neprotahujte, ať se nezamotáte do emocí lítosti, děti jsou ovlivnitelné a toto by jen proces loučení / vítání zkomplikovalo. Prodlužování loučení jen prodlužuje pláč, stýskání atd... Ideální postup je aktivně předat dítě pečující osobě a opustit prostor šatny.

Důvěřujte nám prosím, pokud by se dítěti stýskalo  (5 - 10 min pláče), kontaktujeme Vás. 

Zkušenost ale praví - většina dětí pláče jen malou chvilku, posléze se zapojí ke hře k ostatním dětem..

Vydržte!!! Po určitém čase se stává, že dítě začne plakat. To ve chvíli, kdy mu připadá, že už ve školce všechno zná. Toto období přichází cca po 14 dnech docházky a trvá cca též 14 dní. Pokud ho zvládnete vy jako rodiče, zvládne ho i vaše dítě. Je třeba trpělivost, láska a důslednost!! Rituály pomáhají.

Pokud vaše dítko nechodí do skupinky celý týden, doporučujeme docházku minimálně 2 - 3 dny (dopoledne) a to za sebou. Lépe si tak na prostředí zvyká.

Pokuste se zařídit si svůj časový program tak, abyste mohli své dítko vyzvedávat přibližně ve stejnou dobu.

Oznamte personálu vždy, když dítě vyzvedává ze skupinky někdo jiný než obvykle.


Zde ke stažení příručka MPSV - ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ S AKCENTEM NA VĚKOVÁ A VÝVOJOVÁ SPECIFIKA, 2019, PhDr. Hana Sotáková a PhDr. Pavla Presslerová, PhD.


Adaptační desatero

Shrnutí postupů, které mohou adaptaci usnadnit 

 1. Postupné si zvykání na nové prostředí, nejprve za přítomnosti rodiče. První dny se doporučuje docházka pouze na několik málo hodin, postupné prodlužování času v dětské skupině. 

 2. Přívětivé, ale neprodlužované loučení. 

 3. Povídání si s dítětem o tom, co v dětské skupině dělalo, jaké to pro něj bylo, apod. (Zde je důležité, aby měl rodič možnost seznámit se s konkrétním denním programem dětské skupiny, aby jeho dotazy mohly být konkrétní.) 

 4. Dobrovolnost zapojení dítěte do jednotlivých aktivit. 

 5. Pravidelnost docházky v dohodnuté dny, výjimky dělat jen z opravdu zásadních důvodů. 

 6. Pozitivní motivace dítěte, ale bez nutností odměny (dárku) za každý den v dětské skupině, ale umožnění vzít si s sebou například oblíbenou hračku, která mu umožní navodit si ve skupině pocit bezpečí. 

 7. Dodržování všech slibů, které dítěti dáme. 

 8. Respektování individuálního procesu adaptace, trpělivost a citlivost. Neporovnávat s druhými dětmi, každé dítě je jedinečné, stejně tak jeho situace. 

 9. Aktivní spolupráce s personálem dětské skupiny, důvěra v jejich kompetence. 

 10. Aktivní komunikace personálu s dětmi i v období, kdy ještě samy produkují řeč jen minimálně (popisujeme prováděné aktivity, využíváme vizualizačních prvků a prvků neverbální komunikace)