Angličtina pro nejmenší

Pořádáme kroužky angličtiny pro nejmenší. Program kroužků je připravený tak, aby korespondoval s jednotlivými fázemi vývoje dětí. Děti se s anglickým jazykem seznamují hravou didaktickou formou, v rámci které se seznamují nejen s cizím jazykem, ale mají možnost si aktivně rozvíjet všechny kompetenční oblasti určené v Rámcovém vzdělávacím programu MŠMT pro předškolní věk. Výuka je vedená zkušenými pedagogiky. Aktivně pracujeme s principy Montessori a respektující pedagogiky. Návštěvu kroužků lze pojmout i jako postupnou adaptaci na školičku.


  • výuka probíhá v malých skupinkách v krásných plně vybavených učebnách dětské skupiny
  • cena kurzu 4500 Kč / 15 lekcí
  • Rezervace místa zde.


Přihlašovací formulář zde: