Hudební výchova

Semestrální Hudební kroužek (15lekcí). Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.

Náplň kurzu je zaměřena na základy hudební výchovy. S dětmi hravou formou probíráme rytmická cvičení, učíme se společně zpívat písničky a hru na hudební nástroje (např. Orffovy hudební nástroje). Pro děti jsou často písničky a hudba jako taková velmi atraktivní, velmi rády se aktivně zapojují a výuka příznivě ovlivňuje nejen jejich budoucí vztah k hudební oblasti, ale učíme se správně dýchat, správně držet tělo, vnímat rytmus, tělem na rytmus reagovat, procvičujeme výslovnost, paměť a užíváme kupu zábavy ve společnosti dalších dětí. Kurz je možné vnímat i jako adaptační kroužek na budoucí plánovanou docházku do školky či dětské skupiny.