Třída Květinky

Je místo, kde se většina času s dětmi odehrává pod stromy. Vzniká tak úžasný prostor pro dětský svět a s tím spojené radosti z objevování, získávání zkušeností a dovedností, podnětů k přemýšlení a to vše při volném a svobodném pohybu dětí.

Pro vlídné prostředí, které otevírá příležitost utvářet přátelství, je nenahraditelné vzájemné naslouchání, respekt a důvěra, stejně jako dostatek času na zvídavé dětské otázky a na hledání odpovědí.

V dopoledních programech se učíme poznávat přírodu, svět kolem nás a během celého dne provázíme děti v jejich svobodné hře.

Ve chvílích méně příznivého počasí zde rozvíjíme tvořivost, představivost a fantazii prostřednictvím výtvarných i hudebních činností.

"Milé děti a milí rodiče,

v následujícím školkovém roce se na Vás moc těšíme v "lesní" třídě, která je inspirovaná přírodní pedagogikou.

Společně prozkoumáme blízký les, kde si postupně najdeme příjemná a vlídná místa. Tam budeme moci našimi smysly vnímat přírodu a pozorovat její proměny v denním i ročním cyklu, pokusíme se pochopit její zákonitosti a naučíme se, jak o ni pečovat a chránit ji. Dopřejeme si radost z přirozeného pohybu na čerstvém vzduchu, což bude skvělý základ pro naše budoucí zdraví. Otevřeme prostor pro volnou hru, která je živnou půdou pro tvořivost, empatii, přátelství, spontánní učení se vlastním tempem i vlastním způsobem a která je intuitivním prostředkem k chápání a uchopení světa. Budeme se snažit respektovat jeden druhého a dovolíme si beze strachu učit se chybami.

Některé dny nás možná zcela pohltí výpravy do přírody, jiné dny se naopak budeme více věnovat zpívání, básničkám či veršovaným hádankám, které podpoří náš smysl pro rytmus, rozšíří naši slovní zásobu, schopnost komunikace… Zřejmě budeme mít touhu naše nasbírané poznatky, dojmy a pocity výtvarně či dramaticky vyjádřit, čemuž také dáme příležitost, protože příroda je plná inspirace ve svých rozmanitých barvách, tvarech i dějích a umí rozvíjet smysl pro krásno.

Současně ale víme, že svět netvoří jen příroda a že lesníci či přírodovědci z nás všech nebudou. Proto se pokusíme s dětmi poznávat také další povolání, která nás obklopují. Jednou měsíčně podnikneme terénní výpravu za povoláním, o kterém si v daném měsíci budeme vyprávět. Každé dítě tak získá možnost přemýšlet o tom, čím by možná jednou chtělo být a hlavně, co by ho bavilo. Už nyní víme, že se můžeme těšit na švadlenku, včelaře, učitelku v ZŠ a patrně nebude chybět ani kadeřnice, policista či pekař. Pokud byste rádi poskytli k nahlédnutí a prozkoumání i Vaše povolání, rádi Vás navštívíme.

Pěkné dny všem,  Radka a Pavla"