Smyslohrátky

01.01.2023

Přijměte srdečné pozvání na Smyslohrátky!

 • Kde? Lesní 816, Šestajovice
 • Kolik? děti 450 Kč
 • Jak? rezervace formulářem nebo emailem: info@unicornschool.cz


Smyslové hry se zaměřují na aktivity, při kterých se využívá všech pět smyslů a pomáhají rozvíjet jazykové a motorické dovednosti (jemná motorika, koordinace), kognitivní růst, sociální interakce a podporují experimentování. Aktivity mohou zahrnovat různé materiály, textury, barvy, zvuky, vůně, které poskytují dětem nové a stimulující zážitky. Cílem těchto her je poskytnout dětem příležitost pro objevování, testování, experimentování a rozvoj smyslových dovedností. Děti učí vnímat různé textury, tvary a vlastnosti materiálů.

Smyslohraní je vhodné od 1 roku až po předškolní věk.

Obsah kroužku:

 • Několik stanovišť s různými smyslovými materiály, které děti mohou dle své libosti měnit
 • Děti si vyzkouší jak suché, tak mokré či patlavé materiály a modelínu
 • Ohraničení aktivit, aby se dítě snáze orientovalo
 • Spojení s principy montessori pedagogiky
 • Trénink jemné a hrubé motoriky
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Učení se sociálně emočním situacím
 • Rozvinutí schopnosti spolupráce s ostatními
 • Získávání nových informací a díky zapojení smyslů lepší uložení a snazší vybavení z paměti
 • Relaxace a uvolnění
 • Zvyšuje pozornost a soustředění, ponoření se, tzv. flow
 • Rozvoj fantazie a kreativity
 • Učení se řešení problémů
 • Seznámení se s principy fyzikálních zákonů
 • Být sám sebou
 • Kontakt se svým prožíváním

Rezervujte si místo zde: