Pohybový kroužek - jóga pro děti

Semestrální Pohybový kroužek - Jóga pro děti (15lekcí po 45min) je určený pro děti předškolního věku. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.

Jóga pro děti podporuje sebeuvědomění a fyzické aktivity, dodává dětem bohatý pohybový základ. To vše hravou formou. Např. děti budou nadšeně přebírat roli květin, zvířat, stromů a postav. Pomocí kartiček s jógovými pozicemi si můžeme zahrát zvířátkové pexeso, cvičení prstíků, dechovou relaxaci, sladění dechu s pohybem. Protažením a cvičením různých jógových pozic se zlepšuje soustředěnost, pružnost, síla a koordinace těla. Děti se naučí své tělo uvolnit, podpořit vnitřní spokojenost a správně dýchat. Dechová cvičení jsou pro jógu velice důležitá, zlepšují dechovou kapacitu plic a především výdechový proud, který je důležitý ke ztišení nervové soustavy. Tento typ cvičení je zaměřený především na prožitek a radost, nikoli výkon.

Náplň kurzu je zaměřena na postupném budování lásky k pohybu a sportování. Lektorka vede kroužek respektující formou, děti formou příběhu a hry jsou aktivně zapojování do různých pohybových aktivit, které jsou voleny úměrně jejich individuální pokročilosti a věku. Kroužek je možný též využívat jako adaptační kroužek pro budoucí nástup do naší školičky - kroužek probíhá v herně dětské skupiny, nebo na naší školkové zahrádce a je veden pedagožkami naší dětské skupiny.