Sebereflexe práce

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, moc si budu vážit zpětné vazby a inspirace, ať vím, že jdeme správným směrem :)