Tancování a pohyb pro děti

Semestrální Pohybový taneční kroužek (15lekcí) je určený pro děti předškolního věku. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.

Náplň kurzu je zaměřena na postupném budování lásky k pohybu, hudbě, tanci a sportování. Lektorka vede kroužek respektující formou, děti formou příběhu a hry jsou aktivně zapojování do různých pohybových aktivit, které jsou voleny úměrně jejich individuální pokročilosti a věku. Kroužek je možný též využívat jako adaptační kroužek pro budoucí nástup do naší školičky - kroužek probíhá v herně dětské skupiny, nebo na naší školkové zahrádce a je veden pedagožkami naší dětské skupiny.