Výtvarný kroužek

Semestrální Kroužek kresby a malby (15lekcí) je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé žáky, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.

Program "Výtvarného kroužku" je vytvořený tak, aby děti měly možnost v radostné a tvůrčí atmosféře možnost se postupně seznamovat s různými výtvarnými technikami a úkoly. Témata jsou volena přiměřeně věku a individuálnímu nastavení jednotlivých žáků tak, aby byl umožněný co nejvíce přirozený rozvoj kreativity, výtvarného sebeuvědomování a sebevědomí.Program jednotlivé lekce probíhá zhruba v tomto rytmu:

 • Volná hra, v rámci které si děti mohou zvolit, v jakém místě učebny budou a jaké hračky si půjčí.
 • Úvodní kroužek - učitel se s dětmi seznámí, vzájemně si povědí, jak se mají, co prožili v uplynulém týdnu a představí si téma, kterému bude lekce věnována.
 • Básnička / Písnička - děti se společně učí postupně básničky a písničky, propojené s výtvarným tématem.
 • První fáze tvoření - děti obvykle u stolečku tvoří první část výtvarné aktivity, učitel je seznamuje s technikou a formou rozvíjení imaginace se hledají společné nápady a cesty, jak řešení daného úkolu pojmout.
 • Přestávka a volná hra - děti, které mají první část úkolu hotovou se zapojí do volné hry v herně.
 • Pohybová aktivita - učitel pohybovou aktivitou (taneček, rozcvička, didaktická pohybová hra) ukončí volnou hru a namotivuje děti k druhé společné práci.
 • Druhá fáze tvoření. Děti u stolečku tvoří společně další druhou fázi výtvarného úkolu, kdo má zájem, pokračuje, kdo má hotovo věnuje se volné hře, nebo je nabídnuta třetí fáze tvoření.
 • Třetí fáze tvoření "Mess play" - pro děti je připraveno na výběr několik výtvarných technik, které postupně znají z předchozích lekcí - malování pastelkami, modelování modelína / keramika.
 • Společný kroužek a hodnocení - děti se setkají v kroužku a vzájemně vyjádří, jak se jim téma lekce líbila, co se jim povedlo, co by chtěly dělat příště, učitel pomáhá se vzorem zpracování emocí, které při samotné tvorbě mohou vznikat.
 • Básnička na rozloučenou.
 • Volná hra - děti mají prostor si v herně vybrat vlastní hračky / kamarády a společně si na závěr pohrát.