Soukromá Mateřská školka Andělská, z. ú. funguje na principu malé rodinné komunitní soukromé školičky, postavené na principech individuálního vzdělávání. Soukromá Mateřská školka Andělská, z. ú. je jedním z projektů neziskové organizace Malování a kreslení, z.s., založené roku 2010, na základě předchozí mnohaleté profesní zkušenosti zakládajících členů v oblasti předškolní pedagogiky a mimoškolního vzdělávání dětí. Do jesliček přijímáme děti od 1 roku.


 • Jsme držiteli Medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost.
 • Jsme členy American Montessori Society (AMS)
 • Jsme členy Forest School Association (FSA)
 • Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.
 • Jsme členy Asociace lesních školek


Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech.
Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství.

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.


Školním programem a aktivitami jsme zapojeni do těchto iniciativ:

 • Skutečně zdravá školka
 • Celé Česko čte dětem
 • Rodiče vítáni
 • Začít spolu
 • Bezpečné školky
 • Ekoškoly
 • Recyklohraní


Co je nám blízké a čím se inspirujeme?

 • Montessori
 • Respektující výchova
 • Svobodná škola
 • Lesní školy
 • Metoda dobrého startu
 • Začít spolu