Provozní řád

Školkovné je paušální platba, která se vztahuje k roční docházce do mateřské školy nebo k době uvedené ve Smlouvě o poskytnutí péče o Vaše dítě. Toto "školkovné" lze zaplatit jednorázově za tuto celou dobu nebo rozloženě (měsíčně, čtvrtletně, půlročně).

Z důvodu rodinné dovolené v období prázdnin, častější nemocnosti mladších dětí nebo nově adaptujících, poskytujeme rodičům platících v měsíčních splátkách možnost, jak vyčerpat dny absence dvěma způsoby:

  • docházka 2-4 dny / týden - mají rodiče nárok nahradit si tuto docházku v dny, které nejsou nasmlouvané ve smlouvě. Náhrady lze vybírat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci vzniku nároku, náhradu je možné vybrat si jen 30 dnů od jejího vzniku - pak propadá.
  • docházka 5 dní / týden - náhrady nejsou umožněny


Do Mateřské školky k denní docházce nepřijímáme nemocné děti (ani s rýmou). Prosíme o dodržování tohoto pravidla a respektování důležité zásady slušného chování - chráníme tím ostatní děti a personál školky. O zaplacené dny nepřijdete, je možné je nahradit.

Přísný zákaz vstupu rodičů do prostoru určených pro děti. Předávání dětí probíhá v šatně dětské skupiny.